Archive for the ‘Göçmen Kuşlar’ Category

Göçmen Kuşlar ve GPS

Ocak 23, 2008


ABD’de yapılan bir araştırmada, göçmen kuşların beyinlerinde GPS’e (Global Positioning System – Küresel Yer Belirleme Sistemi) benzer bir sistem olduğu ve olağan güzergahlarından 4 bin kilometre kadar uçakla uzaklaştırılsalar bile yollarını bulabildiklerini ortaya koydu.

AA – Amerikan Ulusal Bilimler Akademisi’nin yıllık dergisinde yayımlanan makalede, araştırmacıların yazı geçirdikleri Alaska’dan başlayan ve kışı geçirmek için gittikleri ABD’nin güneybatısına ve Meksika’nın kuzeyine uzanan uzun göç yolculuklarına çıkan 30 kadar sarıasma kuşunu yakaladığı ve kafesler içinde bir uçakla olağan güzergahlarından 3 bin 700 kilometre uzağa götürüldükleri belirtildi.

Araştırmacıların, kanatlarının arasına küçük bir radyo alıcısı iliştirdikten sonra salıverilen bu kuşları önce karadan 122 kilometre, sonra da küçük uçaklarla izledikleri belirtilen makalede, kuşlardan 15 kadarının serbest bırakıldıktan 3 gün sonra göç yolları olan güneybatıya uçmaları gerektiğini bildiklerini, diğer 15′inin ise doğrudan güneye uçtuklarının gözlendiği kaydedildi.
Makalede, araştırmacıların kuşların bu istikamette uçmaya programlandığı sonucuna vardıkları ifade edildi.