Archive for the ‘kilo’ Category

20 Kiloyu 2 Kilo Hissedin!

Ocak 23, 2008


Teknoloji Enstitüsü (MIT) araşltırmacılarının “dış-iskeletli sırt çantası” adını verdikleri aygıtı geliştirmelerindeki birincil neden askerlerin ve ağır ekipman taşımak zorunda olanların yükünü hafifletmektir; Ama daha sonrada sıradan insanların hizmetine sürüleceği söyleniyor.Dünyanın ilk robot-bileği

MIT ekibinin bundan önceki başarısı geçtiğimiz yazın başllarında duyurulan ve ayak ya da bacakları ampute edilenler için geliştirdikleri dünyanın ilk robot-bileği olmuştur. Bu seferki aygıtın özellözelliği ise, oldukça yüklü bir sırt çantasının ağırlığının çoğunu destekleyerek, bu ağırlığı da doğrudan yere vermesi. Bu, doğal olarak sırtın üzerindeki yükü büyük ölçüde hafifleterek bacak ve sırtta oluşalabilecek hasarların da önüne geçiyor.

40 kg’lik bir yükü % 80 oranında hafifletecek

MIT araştırmacıları, geliştirdikleri aygıtın yaklaşık 40 kg’lik bir yükü % 80 oranında hafifletebildiğini söylüyorlar. Ancak bir pürüz de yok değil: Aygıt, şimdiki haliyle onu kullanan kiişinin doğal yürüyüş biçimini bozuyor. Dış iskeletli sırt çantası, ayaklarınızı içine yerleştirebileceğiniz bir çift bot ve bunlara tutturulmuş, ayaklardan sırttaki çantaya kadar uzanan bir dizi tüpten oluşuyor. Düzeneğin amacı, ağırlığı yere iletmek. Eklem bölgelerindeki yaylarsa yürümeyi kolaylaştırma amaçı.

1 Watt gibi düşük bir güç ile çallışabiliyor

Önemli bir özelliği de 1 Watt gibi düşük bir güç girdisiyle çallışlabiliyor olması. Benzeri düzenekler daha önce de geliştirilmiş olmakla birlikte, bunlar benzin moturuyla sağlanan, yaklaşık 3000 Watt güçle çalıştırılabiliyor.

Tüm bu olumlu özelliklerine karşın, yapılan test ve ölçümler dış-iskeletin küçük bir kusurunu daha ortaya koymuş. Kullanan kişi, taşıdığı ağırlık azalmış olsa da, bozulan yürüme biçiminden dolay› harcadığı enerjiye karışıklık, normalden % 10 daha fazla oksijen tüketmek zorunda.

Ancak araştırrmacılar, tasarımı yeniden gözden geçirerek bu sorunun üstesinden gelebilecekleri, insan yürüyüşüne daha uyumlu bir dış-iskelet oluşturmanın mümkün olduğu görüşündeler. Nihai hedefleri, bunları nefes nefese kalmadan koşmaya da olanak verecek duruma getirip genel kullanıma sokmak.