Archive for the ‘teknoloji’ Category

Pendik’te Teknoloji Parkı Kuruluyor

Ocak 23, 2008

İstanbul’un Pendik ilçesinde kurulması planlanan Teknolojik Park’ın kanun tasarısı TBMM tarafından kabul edildi. Tasarı, Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı alanı içindeki her türlü arsa ve araziler ile bunlar üzerinde bulunan bütün yapıların iyileştirilmesini, tasfiyesini, yenilenmesini, geliştirilmesini kapsıyor.

İstanbul’un 2010 Avrupa Kültür Başkenti olması nedeniyle hazırlıklar devam ediyor.İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan ve Sabiha Gökçen Havaalanı, otoyol, devlet karayolu, deniz ve demiryolu ulaşımı imkanlarından faydalanan bölgede yer alan alanın teknoloji parkına dönüştürülmesini öngören kanun tasarısı, TBMM İçişleri Komisyonu’nda kabul edildi.

Bölgede konut, ticaret, sanayi, rekreasyon, teknik altyapı, sosyal donatı alanları ve diğer ileri teknoloji yatırımları için proje geliştirilmesi, arazi ve arsa düzenlemesi ile devirleri, kamulaştırma işlemleri de dahil olmak üzere yapılacak her türlü iş ve işlemler tasarıda düzenleniyor.

Tasarı, Pendik ilçesinde bulunan ve Teknopark alan sınır haritasında sınırları belirtilen alanlarda kentsel dönüşüm ve gelişim projesi çerçevesinde fiziksel durumun ve görüntünün geliştirilmesi ile aynı bölgede teknoloji parkı kurularak ülke ekonomisine yüksek değerli katkı sağlanmasını amaçlıyor.

Projenin yapılacağı alandaki gecekondularda oturanlar, yaptırılacak sosyal konutlara taşınacak.

Pendik Kentsel Dönüşüm ve İleri Teknoloji Parkı Projesi Kanunu Tasarısı, daha sonra esas komisyon olan TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda görüşülecek.